Aanmelden

Nieuws

Meld je aan voor 2018!
De website staat open voor aanmeldingen.
Meld je aan

Geluidsopnames
Hebt u interesse in geluidsopnames van eerdere conferenties?
Bestel een CD-set

Sprekers 2018

De sprekers van 2018:

We hebben een gevarieerd programma in gedachten!
Daarom is er voor dit jaar gekozen om met meer sprekers te werken.
Otto de Bruijne, Teun van der Leer, Arie de Rover en Willem de Vink zijn de mannen die ons tijdens het weekend de veelkleurigheid van het thema laten zien.

Route

Huis ten Wolde, Onderduikersweg 6. Route: Op de A32 aan het einde van afrit 6, richting Frederiksoord en meteen na ± 10 m linksaf de Onderduikersweg op (half-verhard pad). klik hier voor de Routebeschrijving
Vragen: info@mannenconferentie.nl


Ik ben een twijfelende Thomas!

“Als ik de bijbel lees of nadenk over God, word ik overrompeld door twijfel en ongeloofwaardige feiten” aldus Otto de Bruine. “En toch is het God die mijn ongeloof te hulp komt. Altijd weer is het de Geest, die bidt in mij. “Dit heeft geen mens bedacht” zegt Jezus.
De basis van het geloof voor een Thomas, is niet ‘het antwoord’ maar juist ‘de vraag’. En dat levert de mooiste antwoorden van Jezus op. Jezus zegt “hoe kom je in het koninkrijk?” Als een kind. Geef je maar over, laat alles maar los. Onbaatzuchtig, het hoeft niets op te leveren. Net als een boom die onbaatzuchtig vrucht draagt. Ons hele leven heeft voor ons misschien wel geen zin, God had er zin in. Zin om daar over na te denken?


Hou vol! We zijn meer dan overwinnaars!‘MEER DAN’. Waarom bang zijn om te falen, af te gaan, te kort te schieten. In werk, status of opvoeden. Willem wil met ons kijken voorbij angst. “Er is geen aanklacht meer. We zijn klaar! Winnaar worden is een ding, winnaar blijven is een kunst. Wie kan mij scheiden van de liefde van Jezus?” …. Zal Hij ons niet alles schenken?!

Heb geduld met God. Hou vol!! 

Het is ongelofelijk belangrijk dat er ontspanning komt over geloof en ongeloof.  Kwetsbaar in zekerheid en twijfel. We voelen met David mee in Psalm 27. “De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Ik weet me veilig en geborgen bij Hem”. Maar een paar regels later is ook de twijfel: “Hoor mij Heer als ik tot u roep, verberg u niet, wijs mij niet af in uw toorn”. Maar dan weer een paar regels later de heroriëntatie: “Hij verlaat mij niet en neemt mij liefdevol aan. Heer wijs mij de weg…”
En wacht maar geduldig “wees stil en wacht”.

We zijn vrij! Maar hoe nu verder dan?

Geloof het maar en hou vol, Hij laat niet los. Wat een rust geeft dat. Het besef dat we vrij zijn. Laat maar komen wat er komt. Vrij zijn van alles, maar wat is dat voor een leven!? Hoe overleef je de toenemende vrijheid in je leven elke dag weer? Wat voor mensen maakt het ons, om als vrij man te leven een wereld vol krachten. Hebreeën 13: “Hij zal u nooit verlaten, zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: De Heer is mijn helper, Ik heb niets te vrezen, Wat zouden mensen mij kunnen aandoen.”
Maar nu in de praktijk! Arie wil met ons bekijken HOE we van dag tot dag ons leven kunnen leven in besef van onze vrijheid, door Hem die ons genade, liefde en vrede geeft.